Efekty szkolenia mogą być rozpatrywane na kilku poziomach. Rezultaty moich autorskich szkoleń zamkniętych staram się oceniać wszechstronnie. Dlatego zazwyczaj badam zarówno opinie uczestników (ankiety poszkoleniowe) jaki i wiedzę (testy wiedzy). Szkolenia akredytowane Scrum.org pozwalają na samodzielne zweryfikowanie wiedzy i zdobycie potwierdzającego ją certyfikatu, jednak na życzenie klienta możliwe jest dodanie dodatkowych testów wiedzy. Ocena efektywności wprowadzenia nowej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz efekt jaki to wdrożenie wywiera na biznes zleceniodawcy pozostawiam swojemu klientowi. Na życzenie pomagam w przygotowaniu odpowiednich narzędzi lub metod oceny takiego wpływu.