Tak, prowadzę szkolenia zamknięte w krajach innych niż Polska. Na terenie krajów EU mogę prowadzić je samodzielnie. Na terenie pozostałych krajów prowadzę we współpracy z lokalnymi firmami szkoleniowymi, o ile taką współpracę dopuszcza prawo lokalne.