Szkolenia otwarte w krajach innych niż Polska (zw względów organizacyjnych) prowadzę jedynie przy współpracy z lokalną firmą szkoleniową.