W zależności od potrzeb klienta. Aby pomóc uczestnikom szkolenia wdrożyć nabyte umiejętności w codziennej praktyce do każdego szkolenia staram się zaproponować tak zwane “zadanie wdrożeniowe”. Zadanie takie uzgadniane jest najczęściej z bezpośrednim przełożonym uczestnika szkolenia i przez niego kontrolowane. Po każdym szkoleniu istnieje możliwość konsultowania się ze mną (telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną). Po całym procesie szkoleniowym, oprócz wspomnianych powyżej zadań wdrożeniowych i konsultacji, przygotowuje raport poszkoleniowy zawierający: informacje o przebiegu szkolenia, podsumowanie wyników testów wiedzy (dla całej grupy), spostrzeżenia na temat grupy i sugestie dotyczące dalszego rozwoju.