(ang. Agile Requirements)

Jak nowe podejście do wymagań użytkowników podnosi jakość produktu?

Wyobraź sobie sytuację, w której, Twój zespół dostarcza dokładnie to co klient potrzebuje a Ty zawsze wiesz ile jeszcze potrzebujecie czasu aby ukończyć projekt. Dodatkowo nowi programiści są w stanie niemalże od pierwszego dnia zacząć produktywną pracę, a Ci bardziej doświadczeni mogą bez strachu i zbędnego ryzyka zmienić architekturę systemu tak, aby sprostała nowym wyzwaniom jednocześnie nie ryzykując uszkodzenia istniejących funkcjonalności. Niestety zazwyczaj klient zmienia zdanie w trakcie. Co więcej – nawet wymagania, które pozostały nietknięte pozostawiają wiele do życzenia. Często zdarzają się takie, które zostały zrozumiane i zaimplementowane opacznie. Dodatkowo pracując pod presją zazwyczaj nie utrzymują kodu w odpowiednim porządku w związku, z czym dodawanie nowych funkcjonalności staje się coraz trudniejsze. Coraz bardziej ryzykowne staje się także sprzątanie kodu, które umożliwiłoby poprawienie struktury kodu. I tu błędne koło się zamyka… Z dokumentacją nie jest zazwyczaj lepiej – aktualizacja tejże pierwsza pada ofiarą napiętych terminów. Programiści i testerzy skarżą się, że nie odzwierciedla ona tego, co system robi… Czasem wręcz staje się bezwartościowa. Właśnie w takich sytuacjach odpowiedzią są wymagania wraz z towarzyszącymi im testami akceptacyjnymi zbudowanymi na podstawie kryteriów zdefiniowanych wspólnie z klientem lub własnymi specjalistami z dziedziny problemu.

Forma i czas trwania

Warsztaty z elementami wykładowymi.
2 dni (16h).

Dla kogo?

Członkowie zespołów programistycznych, menażerowie projektów, analitycy biznesowi współpracujący z zespołami używającymi metodyk zwinnych.

Cele szkolenia

 1. Pokazanie zysku ze stosowania technik A-TDD dla członków zespołu programistycznych i menadżerów,
 2. Prezentacja użytecznych technik dotyczących pisania historii użytkownika (ang. User Stories) i ich podziału,
 3. Prezentacja użytecznych technik dotyczących pisania kryteriów akceptacyjnych,
 4. Pokazanie znaczenia stosowania przykładów, jako sposobu uszczegóławiania wymagań,
 5. Pokazanie A-TDD w kontekście iteracyjnego, inkrementacyjnego procesu wytwarzania, w szczególności w kontekście Scrum.

Efekty

Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział/rozumiał:

 • Budowę User Story i znaczenie poszczególnych elementów tego formatu,
 • różnicę podejściami „pull” i „push” w przetwarzaniu wymagań oraz tego, jak te podejścia maja się do metodyk iteracyjnych i przyrostowych,
 • znał cele warsztatów wymagań.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • Użyć formatu historii użytkownika do zapisu wymagania,
 • Zapisać kryteria akceptacyjne w postaci listy, w stylu BDD oraz w formie tabel pseudo-robota,
 • Podzielić US z wykorzystaniem wcześniej zdefiniowanych kryteriów akceptacyjnych,
 • Podzielić US za pomocą podejść: ograniczeń danych, scenariusza.

 
 
 

Pozostałe szkolenia