(ang. Effective Retrospectives)

Dlaczego niektóre zespoły prawie zawsze adaptują się do zmieniających się warunków?

 

Czy często zastanawiasz się, dlaczego zespół składający się z naprawdę inteligentnych programistów po raz koleiny popełnia ten sam błąd? Dość często przyczyną jest co najmniej jedna z typowych przyczyn: fenomen myślenia grupowego, głęboko zakorzenione złe nawyki lub też niechęć do wychodzenie poza ramy swojego stanowiska (roli) … Każda z tych rzeczy jest bardzo trudna do zmiany. Każda też w poważny sposób ogranicza efektywność pracy w zespole.
W takiej sytuacji warto zastanowić się czy nie wprowadzić do praktyk zespołu nawyku regularnej auto-inspekcji sposobów pracy i jej wyników. Aby taki nawyk przyniósł spodziewane korzyści warto skorzystać z technik pomagających zespołom i grupom roboczym przejść przez proces zbierania danych, analizy i podejmowania decyzji: technik facylitacji.

Forma i czas trwania

Warsztaty z elementami wykładowymi.
2 dni (16h).

Dla kogo?

Liderzy zespołów, który chcieliby wprowadzić do zespołu kulturę ciągłej adaptacji i poprawy sposobów pracy.

Cele szkolenia

  1. Zapoznanie z rolą facylitatora i zasadami facylitacji.
  2. Zaprezentowanie i przećwiczenie technik facylitacyjnych.
  3. Zapoznanie ze strukturą typowych, skutecznych spotkań retrospektywnych.

Efekty

Po szkoleniu uczestnik będzie znał:

  • pojęcia: facylitacja, spotkanie retrospektywne,
  • rolę facylitatora
  • strukturę typowego spotkania retrospektywnego,
  • możliwości wykorzystania technik facylitacji w innych dziedzinach.

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

  • zaplanować i przygotować retrospekcję,
  • przeprowadzić średniej długości (~3h) spotkanie retrospektywne w grupie roboczej lub zespole,
  • zastosować wybrane techniki facylitacyjne na sali szkoleniowej do zbierania danych, analizy danych, podejmowania decyzji, zbieranie informacji zwrotnych.

 
 

Pozostałe szkolenia